Cenník

TlmočenieCena tlmočenia závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od terminologickej a odbornej náročnosti tlmočenej témy. Cenovú ponuku pre Vás rada vypracujem na základe údajov poskytnutých o konkrétnej zákazke.
PrekladyCena prekladu závisí od smeru prekladu (do cudzieho jazyka/do slovenčiny), odbornej náročnosti textu, jeho objemu a požadovanej rýchlosti vyhotovenia prekladu. Cenovú ponuku pre Vás rada vypracujem
na základe údajov poskytnutých o konkrétnej zákazke.

Jazykové kurzy

Cena za 60 minút výučby závisí od miesta výučby (dochádzka k poslucháčovi/dochádzka poslucháča/kurz cez Skype) a od typu kurzu (štandardný kurz/intenzívny kurz/rýchlokurz/kurz zameraný napr. na odbornú terminológiu z konkrétnej oblasti). Pohybuje sa v rozmedzí od 15 €/60 min
do 30 €/60 min. Cenovú ponuku pre Vás rada vypracujem na základe Vašich požiadaviek na konkrétny kurz.

Na akékoľvek otázky ohľadne cien Vám rada odpoviem telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Teším sa na našu spoluprácu!