Referenzen

Dolmetschen

Übersetzen

Sprachkurse

Efektívne strávený čas. Prestal som sa báť komunikovať po nemecky a za relatívne krátky čas som videl svoj progres, ako aj oblasti, na ktorých musím pracovať dlhodobo. Júlia mi témy a cvičenia ušila na mieru. Pohotovo reagovala na moje otázky aj mimo preberanej látky, čím sme mohli udávať kurz kurzu aj v jeho priebehu. Vielen Dank!
Student eines Intensivkurses Deutsch
Odporúčame! Čo sa týka individuálnych doučovaní vždy tip-top pripravená, vrátane vhodne zvolených materiálov k téme. Profesionálny, ale aj priateľský prístup, dochvíľnosť, veľká trpezlivosť a prispôsobenie tempa aktuálnym potrebám a okolnostiam. Počas našich sedení mala Júlia vždy záujem a úprimnú radosť z pokrokov, čo dokazuje jej úprimný záujem naučiť. Vedela vždy dostatočne motivovať a povzbudiť. Metodika výučby bola zakaždým prispôsobená na mieru, t. j. daným silným stránkam a schopnosti prijímania vedomostí doučovaného. Znalosť nemeckej gramatiky na špičkovej úrovni, taktiež komunikácia na vysokej úrovni. Júlia doučovala v minulosti celú našu rodinu vyše roka, od malého dieťaťa až po dospelých, z rôznych úrovní na rôzne želané jazykové úrovne. Danke! Gut gemacht!
Familie L.
Lektorka dokonale ovláda problematiku poľského jazyka. Na vyučovacie hodiny sa dostavila vždy načas, kurz bol vedený profesionálne. Lektorka vždy prispôsobovala hodiny podľa možností a potrieb svojho žiaka. Osobne som preferoval čítanie a hovorené slovo, alternatívne zdroje informácií - články z internteru, nahrávky z YouTube. Celková spokojnosť, jednoznačne odporúčam.
absolvent trojmesačného kurzu poľského jazyka, oblasť pôsobenia – petrochémia
Skvelé doučovanie, maximálne spokojný.
žiak 2. stupňa ZŠ
Presná, dôsledná a šikovná lektorka. Odporúčam všetkým!
Tomáš
Som veľmi spokojný na poľštine.
Palo, operativny manazer
Individuálny prístup vzhľadom na úroveň jazykových schopností, vždy dobre pripravená na hodinu. Páči sa mi veľmi zrozumiteľné vysvetlenie často náročnej gramatiky a tiež cvičenia zamerané práve na naučenie/opakovanie gramatiky.
Lucka
Júlia je skúsená lektorka. Vie motivovať a veľa naučí. Hodiny majú štruktúru, nič nezostane nedokončené ani zabudnuté. Priebežné testy zostavuje primerane úrovni a prebratému učivu. Odporúčam:).
Tereza
Oceňujem trpezlivý a profesionálny prístup lektorky Júlie Batmendijnovej. Jej hodiny nemčiny majú dynamický spád, vedia zaujať. Vďaka tomu som sa za krátky čas s nemčinou „spriatelila“ a výrazne zlepšila hlavne svoje komunikačné schopnosti (počúvanie a rozprávanie). Učenie gramatiky nikdy nebolo nudné, keďže na upevnenie získaných vedomostí sme využívali rôzne slovné hry. Motiváciou mi bol môj vlastný pokrok, ktorý bol badateľný. Lektorku vrelo odporúčam:-).
Lucia
Kurzy nemeckého jazyka som začala navštevovať uplnynulú jeseň. Hodiny sú pripravované poučnou, ale i zábavnou formou, vždy sa na ne teším:). Mám možnosť sama navrhnúť, čo by som chcela robiť a vyučujúca vychádza v ústrety presne mojim potrebám. Za ten čas som zvládla viacero gramatických pravidiel a viditeľne sa zlepšila moja konverzácia. Takisto prispôsobuje cvičenia a pravidelne ma testuje, aby sme obe videli môj pokrok. Jazyk je hlavne práca na sebe, takže dostávam aj domáce úlohy. Ak sa chcete skutočne zlepšiť, vrele odporúčam.
študentka