Kontakt

Napíšte mi správu:

Kontaktné údaje:

Mgr. Júlia Batmendijnová
Vajnorská 58
83104 Bratislava  

preklady.pjnj@gmail.com
+421 910 543 064

Fakturačné údaje:

Mgr. Júlia Batmendijnová
Mierová 1094/44
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 47 564 369
DIČ: 1085588966
Zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Stará Ľubovňa,
č. ŽR: 710-13745.
Nie som platiteľ DPH.