Služby

Tlmočenie

Tlmočím z poľštiny a nemčiny
do slovenčiny a opačne.

Ponúkam rôzne druhy tlmočenia: konzekutívne, simultánne tlmočenie, šušotáž, sprievodcovské tlmočenie
a tlmočenie z listu. Ak neviete, aký typ tlmočenia by ste potrebovali, všetky dôležité informácie nájdete TU.

Nie som úradná tlmočníčka
s okrúhlou pečiatkou. Úradných tlmočníkov v rôznych jazykových kombináciách si môžete vyhľadať TU.

Preklady

Prekladám z poľštiny a nemčiny
do slovenčiny a opačne.

Prekladám rôzne typy textov, najmä však marketingové texty (weby, propagačné materiály, produktové katalógy, e-shopy), právne texty
a manuály. Využívam prekladateľský program SDL Trados Studio 2015.
Ak ste ešte nezadávali text
na preklad, potrebné informácie nájdete TU.

Nie som úradná prekladateľka
s okrúhlou pečiatkou.
Úradných prekladateľov v rôznych jazykových kombináciách si môžete vyhľadať TU.

Jazykové kurzy

Ponúkam individuálne jazykové kurzy poľštiny a nemčiny pre dospelých.

Individuálne kurzy majú 3 veľké výhody:

1. časová flexibilita,
2. vlastné tempo učenia,
3. výber tém „na mieru“.

V individuálnom kurze budete mať zodpovednejší prístup k účasti
na hodinách aj k domácim úlohám. Celú hodinu strávite aktívne, takže napredujete rýchlejšie. Referencie
od mojich študentov nájdete TU.